Syndroom van Asperger

Het Syndroom van Asperger is een combinatie van een aantal specifieke symptomen en behoort tot de groep autisme spectrum stoornissen.

Kenmerken van het syndroom van Asperger:

Mensen met het syndroom van asperger kunnen over het algemeen moeilijk emoties, zowel van zichzelf als van anderen plaatsen. In sociale context vinden ze het lastig om een juiste houding te vinden. Figuurlijke taal en intuïtie kost hen erg veel moeite. Ook hebben ze grote moeite met het opvangen van non-verbale en subtiele signalen.
Zo kunnen ze bijvoorbeeld gesprekken met anderen beginnen door eindeloos door te gaan over een bepaald onderwerp. Daarbij hebben ze moeite om anderen aan het woord te laten en dingen te zien vanuit het perspectief van een ander. Dat luisteraars hun interesse verliezen in het onderwerp wordt niet opgemerkt.
Een ander veel voorkomend kenmerk is het niet begrijpen van de intentie van acties, woorden en gedragingen van anderen. Een frons, een veelbetekenende blik of een ander gebaar wordt niet intuïtief begrepen.
Om deze redenen kunnen sociale interacties verwarrend en overweldigend lijken voor mensen met het syndroom van Asperger. Door het onvermogen om vanuit het perspectief van een ander dingen te zien, is het ook bijzonder moeilijk voor ze om acties van anderen te voorspellen of te begrijpen. Lees hier meer over bij  Autisme en Relaties en Autisme en intimiteit.
Doorgaans hebben mensen met Asperger een normaal tot hoog IQ. Mede daardoor zijn ze vaak verbaal wel sterk en zijn ze in staat om hun beperkingen in sociale contacten en gebeurtenissen te omzeilen met aangeleerd gedrag. Echter blijven sociale gebeurtenissen erg ingewikkeld. Mensen met Asperger pikken vaak niet op wat wel en niet geschikt is in een bepaalde situatie.
Mensen met het syndroom van Asperger kunnen eerder last van emotionele spanning krijgen. Ze kunnen zich vaak binnen hun werk wel bijzonder goed op 1 ding focussen.

Wat het syndroom van Asperger onderscheidt van klassiek autisme zijn de minder ernstige symptomen en de afwezigheid van problemen bij de taalontwikkeling. Kinderen met de stoornis van Asperger kunnen slechts licht worden beïnvloed en hebben vaak goede taal en cognitieve vaardigheden.

Mensen met autisme worden vaak gezien als afstandelijk en ongeïnteresseerd in anderen. Dit is niet het geval met het syndroom van Asperger. Mensen met Asperger willen meestal interactie met anderen, maar weten niet hoe. Ze kunnen beperkt oogcontact hebben, ongeïnteresseerd zijn in een gesprek of ironie en humor niet opmerken.