Syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger is een stoornis binnen het autistische spectrum.
Kenmerken van mensen met het syndroom van Asperger:
Onder andere het moeilijk kunnen uiten van eigen emoties en emoties van anderen een plek geven.
Subtiele non-verbale signalen kunnen ze moeilijk opvangen.  Ze zijn niet zo heel intuïtief en hebben moeite met figuurlijke taal. In gezelschap vinden ze het ingewikkeld de juiste toon of houding te vinden. Hierdoor bewegen, gedragen ze zich onhandig binnen de sociale context.

Hun sociale beperkingen camoufleren ze door aangeleerd sociaal gedrag te vertonen. Hier zijn ze goed toe in staat, omdat mensen met Asperger dikwijls een gemiddeld tot hoog IQ hebben. Ze kunnen dus verbaal wel sterk zijn. Sociale gebeurtenissen voelen ingewikkeld. Hierdoor kunnen mensen met asperger sneller last krijgen van emotionele spanning.

Mensen met het syndroom van Asperger zijn dikwijls heel emotioneel, maar vinden het doorgaans moeilijk om hun emoties te uiten. Daarbij zijn ze vaak visueel ingesteld en beelddenkers. Ze kunnen zich binnen hun werk heel sterk op 1 ding fixeren.

Kinderen met het syndroom van Asperger zijn meestal gelukkige en liefdevolle kinderen. Als we hen kunnen helpen om beter uit hun eigen kleine wereld te stappen zullen we hen daarmee ook kunnen helpen beter in de samenleving te integreren. Ze hebben sterk de behoefte om taken die zij zijn begonnen af te maken. Strategieën kunnen worden ontwikkeld om de stress die zij ervaren op zulke momenten te verminderen. Van te voren aangeven dat een bepaalde activiteit eindigt in een aantal minuten kan bijvoorbeeld helpen met oudere kinderen met het syndroom van Asperger.

Als de kinderen met het syndroom van Asperger volwassen worden zal een aantal problemen verminderen, maar net als bij alle andere kinderen zullen er nieuwe problemen ontstaan. Sommige tieners kunnen moeilijk omgaan met het ontbreken van vriendschappen en proberen hard om vrienden te maken op hun eigen manier, maar kunnen het moeilijk vinden om deze vriendschappen te behouden. Uiteraard is dat niet altijd het geval en kunnen ook kinderen met het syndroom van asperger heel goed voor langere tijd vriendschappen behouden. Voor veel mensen met het syndroom van asperger geldt dat sociale vaardigheden moeten worden aangeleerd om beter een plaats in de wereld te kunnen vinden.