Asperger bij Kinderen

Kinderen met het syndroom van asperger hebben veel moeite om hun gevoelens te verwoorden en deze ook een plek te kunnen geven.  Hierdoor is de wereld en de sociale interactie voor deze kinderen verwarrend.
Grapjes pakken ze vaak heel letterlijk op, of snappen niet waarom erom gelachen wordt. Taal kunnen ze dus heel letterlijk oppakken en een figuurlijke betekenis moeilijk begrijpen.

Dikwijls voelen ze zich niet goed begrepen. Naar aanleiding van dit onbegrepen gevoel kunnen ze enorm driftig of boos gedrag gaan vertonen. Ouders snappen niet altijd deze heftige reaktie, die volgens de omgeving buiten proportie is. Het kind kan niet verwoorden, waarom hij/zij zo boos werd en hierdoor kan ook tussen de ouders en het kind nog meer ”onbegrip’ ontstaan.

Asperger kinderen en gedrevenheid.
Kinderen met Asperger hebben dikwijls een interesse, waarop ze zich helemaal kunnen fixeren. Buiten dit interessegebied is het kind dikwijls moeilijk te motiveren tot ‘nieuwe’ dingen. Deze kinderen kunnen zo opgaan in die eigen interesse, hier ook over uitweiden tegen mensen in hun omgeving, dat zij nauwelijks merken of in de gaten hebben, dat die ander niet op dezelfde manier geinteresseerd is. Zij gaan zo op in hun gedrevenheid,dat het hun niet opvalt, dat mensen gaan gapen, draaien in hun stoel of andere niet geinteresseerde non-verbale signalen uitstralen die duiden op minder gelijkgestemd enthousiasme.
Asperger kinderen en sociaal gedrag.
Kinderen met Asperger hebben dikwijls weinig tot geen vriendjes en zijn graag op zichzelf. Een vriendschap kan bestaan door bijv een gelijkgestemde hobby of interesse, niet zozeer, omdat ze dezelfde gevoelens of emoties delen. Ze praten meestal niet met anderen, maar tegen anderen. De sociale interactie is moeilijker en minder goed ontwikkeld bij deze kinderen.
Aangezien kinderen met het syndroom van Asperger moeite hebben om de sociale interactie te begrijpen, kunnen ze geplaagd worden of buiten de boot vallen. Kinderen met Asperger hebben zeker gevoelens en ervaren ook gevoelens van anders zijn en afwijzing binnen groepverband, al beseffen ze niet altijd, wat de oorzaak hiervan is. Tijdens de ontwikkeling naar de puberteit kunnen kinderen hier opeens ook meer moeite mee krijgen,omdat er dan ook meer sociale codes ontstaan.

Asperger kinderen en intelligentie.
In hun manier van praten kunnen ze ouder/volwassener overkomen, dan leeftijdsgenoten. Verbaal kunnen ze dus goed ontwikkeld zijn. Ook hebben deze kinderen meestal een redelijk hoge intelligentie en een goed geheugen.