Autisme en Relaties

Mensen met een vorm van autisme zoals asperger vinden het vaak moeilijk om een partner te vinden. Toch willen zij ook liefde. Mensen met Asperger kunnen daar veel moeite en tijd in steken, toch is het vinden/houden van een partner een probleem.

Jonge volwassenen met het syndroom van Asperger willen graag een ‘romantische’ relatie.
Deze zien ze om zich heen bij vrienden, films of televisie. Hierdoor kunnen ze dan tegelijkertijd weer een vertekend beeld van de liefde krijgen. Ze kunnen bij versierpogingen bijv letterlijk zinnen overnemen, zoals deze in films voorkomen of heel erg hoffelijk overkomen met ‘taal’ uit boeken.

Zij vinden het ingewikkeld om te gaan met de kunst van de romantiek en het flirten, waardoor ze minder vaardigheden beheersen om subtiele signalen uit te zenden of op te pikken. Mensen met het syndroom van Asperger hebben veel meer moeite om een vriendschap of relatie aan te gaan. Ze hebben een vertraging in het weten en aanvoelen van wat anderen denken of voelen/aanvoelen. Het tonen van gevoel en genegenheid is eveneens moeilijk. Een conversatie is ingewikkeld, vooral als het om sociale vaardigheden en emotie/gevoel en empathie gaat. Een onderwerp is voor hun makkelijker. Hierover kunnen ze dan ook ellenlang uitweiden,zonder bijv ongeïnteresseerde blikken op te merken.
Autisme en relaties – beperkingen.
Al deze kenmerken beperken de mensen met Asperger in het vinden van een partner. Bij een zoekactie naar het vinden van een partner spelen juist sociale vaardigheden, empathie,delen van gevoelens en emoties juist een rol. Intuïtie ontbreekt. de vaardigheden zijn niet of minder aanwezig en moeten ontwikkeld worden. Een gebaar van sympathie kan persoonlijker opgevat worden,dan dat de bedoeling was. Een glimlach of anderen vormen van aandacht kunnen anders geïnterpreteerd worden. Aangezien een persoon van Asperger moeite heeft met subtiele signalen en soms geen idee heeft, hoe hij/zij een partner kan krijgen, kan het voorkomen, dat ze juist overdreven ‘galant’ of áttent’ kunnen gedragen, precies zoals het dan eigenlijk niet zou moeten, omdat ze daarmee een ander in verlegenheid kunnen brengen.  Zelf dachten ze het toch helemaal ‘goed’te doen. Hierdoor kan een persoon met Asperger ook de nodige teleurstellingen oplopen.

Autisme en relaties – echte liefde.
Het ontbreekt een persoon met het syndroom van Asperger aan inzicht in zichzelf en aan zelfrespect. Ze laten zich gemakkelijk bedriegen, of geloven letterlijk de mooie woorden van een ander, waardoor ze gewoon gebruikt kunnen worden. Hierdoor kunnen vrouwen (mannen) met het syndroom van Asperger niet door mooie woorden of gladde praatjes heen prikken en interpreteren dergelijk gedrag als echte liefde.

Emotie zoals liefde roept vaak veel verwarring op bij personen met het syndroom van Asperger. Het overzichtelijke wereldje kan als ‘verstoord’ voelen en plaatsen van al deze gevoelens is verwarrend. Dikwijls hebben personen met het syndroom van Asperger niet dezelfde behoefte om hun genegenheid te tonen. Een knuffel of handdruk is niet altijd een vanzelfsprekend gebaar.

Als een persoon met het syndroom van Asperger iemand ontmoet van de andere sekse, kan zij overkomen als een stille boeiende man/vrouw. Een stille water met diepe gronden. Vaak gaat een persoon met het syndroom van Asperger op zoek naar een persoon die juist wel intuitief en sociaal is. Zij/Hij kan dan deze tekortkomingen aanvullen.