Syndroom van Asperger bij Pubers en Adolescenten

De lat ligt wat hoger, de wereld wordt voor een puber of adolescent met het syndroom van Asperger steeds ingewikkelder. Ook sociaal gezien. Er wordt meer verwacht. Er wordt aangenomen dat oudere kinderen onafhankelijker en meer zelfredzaam zijn.

Vriendschappen veranderen, zijn nu meer gebaseerd op complexe interpersoonlijke vriendschappen en minder (zoals op jongere leeftijd) op praktische behoeften.

Pubers en adolescenten gaan meer gaan delen omtrent persoonlijke gevoelens, zoals bijv verliefdheden. Omgeving is hier dan al vaak intenser of meer mee bezig, dan een ouder kind met het syndroom van asperger. Groepsdruk, uitgaan, sociale interactie gaan dan een nog grotere rol spelen. Dingen waarmee een persoon met het syndroom van Asperger vaak minder mee bezig is en er des te sterker mee geconfronteerd wordt.
Ook wordt er meer verwacht omtrent het nemen van zelfstandige besluiten. Er wordt verwacht,dat ze hun eigen leven vorm geven, initiatieven of sociale contacten spelen een grotere rol. Dat maakt het geheel voor een persoon met het syndroom van Asperger complexer.

 

 

Kinderen/volwassenen met het syndroom van Asperger hebben moeite met veranderingen. Ze hebben vaste routines en structuren in hun leven. Daarvan afwijken bezorgt hen vaak onrust en angst. Ze houden alles het liefste bij het oude vertrouwde patroon.