Vormen van Autisme

Enkele vormen van autisme zijn:

PDDNOS
PDDNOS betekent: Pervasive Developmental Disorder. Deze stoornis pddnos heeft wel kenmerken van autisme,deze zijn echter niet zeer uitgesproken,zoals bij autisme. Wel hebben kinderen met Pddnos problemen met hun sociale ontwikkeling, met intuitie en vanzelf situaties inschatten en aanvoelen.

Ze hebben in hun sociale omgeving wel contact, maar dit is voor kinderen met pddnos sociaal gezien wat ingewikkelder, hierdoor kunnen zij soms in gezelschap onzeker en bang gedrag gaan vertonen. Sociale interactie maakt hen onzeker, ze missen het overzicht. Deze kinderen hebben veel behoefte aan structuur en regels. Als de normale regels en het ritme verandert of afwijkt van normale gang van zaken, dan raken ze in de war. Ze zoeken juist houvast in structuur en regels.
Kinderen met pddnos hebben daarnaast problemen met hun taalontwikkeling, denkontwikkeling, motorische ontwikkeling en hun zintuiglijke ontwikkeling.
NLD
NLD betekent: Non verbal learning Disabilities en het is een niet verbale leerstoornis. Deze kinderen zijn juist verbaal heel sterk in tegenstelling tot kinderen met pddnos. Deze kinderen hebben meer moeite met het verwerken van zintuiglijke prikkels. Daarnaast hebben kinderen met nld problemen met aanpassing, probleemoplossend vermogen, sociale interactie en sociaal inzicht, ruimtelijk inzicht. Een geheel overzien is voor deze kinderen ingewikkeld, evenals meerdere activiteiten tegelijk uitvoeren. Kinderen met nld zijn auditief erg gevoelig. soms kan geluid echter ook te sterk binnenkomen. Ze luisteren graag naar verhalen, auditieve informatie kunnen ze goed verwerken. Daarnaast hebben ze een fijn oog voor detail.

MCDD
MCDD is een meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Deze stoornis is een onderdeel van pddnos. Het is echter een stoornis die informatieverwerkingsproblemen heeft en tegelijkertijd hebben deze kinderen moeite om hun emoties en hun gedachten te reguleren. Een beetje boosheid wordt al snel woede of razernij en een beetje angst kan uitmonden in paniek. Dit kind kan de wereld als zeer onveilig ervaren. Zodra een situatie in de ogen van het kind complex wordt, dan kan het kind in een enorme angst schieten. Begrenzing en verduidelijking zijn daarom zeer belangrijk. Deze kinderen kunnen ook fantasie en werkelijkheid verwarren en doorschieten in fantasie. Ook deze kinderen hebben moeite met sociale vaardigheden en interactie.