Wanneer heb je het Syndroom van Asperger

Een lastige vraag waarbij de leefomgeving een grote rol kan spelen.
Een eenvoudig antwoord op deze vraag kan zijn; heeft de persoon zelf, of zijn omgeving er geen last van, dan is het blijkbaar prima in die specifieke situatie.
Helaas betekent dit wel minder mogelijkheden en kansen voor de persoon met Asperger en kan het de mogelijkheden en kansen op studie gebied en de arbeidsmarkt beperken.
Verkeerde vooroordelen t.o.v. deze mensen zorgen tevens voor isolatie.
Daar waar het sociale aspect al niet aanwezig is, zal de afstand naar de mede mens waarschijnlijk nog groter worden. Feitelijk heb je pas het Syndroom van Asperger wanneer het geconstateerd is.
Iets waar namelijk nog geen naamkaartje aan hangt en waar niemand aandacht aan schenkt of overdreven hinder van ondervind, bestaat eenvoudigweg niet.

Het ontdekken van Asperger bij kinderen.

Helaas kan de weg naar het ontdekken van Asperger een stressvolle en vervelende weg zijn.
Uiteraard is dit afhankelijk van de situatie en leefomgeving van de persoon met het Syndroom van Asperger. De intelligentie en het doortastende vermogen van ouders of verzorgende speelt hierin een grote rol. Om deze reden zullen sommige kinderen met het Syndroom van Asperger meestal veel later worden begrepen en begeleid, dan kinderen uit een andere leefomgeving waar meer aandacht voor het kind als individu is.
Dit kan tot gevolg hebben, dat er een achterstand wordt opgelopen, waardoor juist de intelligentie die kinderen met Asperger vaak hebben, niet tot zijn recht komt.
Denken dat een kind dom is en een achterstand heeft is dan het vooroordeel. Terwijl deze kinderen eerder neigen naar een hogere intelligentie. Het enige waar naar gezocht moet worden is de interesse van kinderen met Asperger. Niet ieder kind heeft dezelfde interesses en zeker de kinderen met een vorm van Autisme niet.
Helaas wordt in deze tegenwoordige tijd wordt Asperger tevens pas laat ontdekt door de drukte van het bestaan.
Beide ouders of verzorgers werken hard en zijn bezig met een carrière. Hierdoor is er veel minder contact met het kind en zal het kind veelal uit huis verblijven. Gebleken is dat in deze gevallen vooral extra aandacht en tijd in gebreke blijven.

Het ontdekken van Asperger bij volwassenen.

In onze tegenwoordige tijd wordt er veel gekeken naar de ontwikkeling van het kind. Zowel op school als bij de arts en nog vroeger bij het consultatiebureau.
Vroeger werden er niet veel stempels als PDD-NOS, Asperger, Autisme, gegeven. Een kind met Autisme was graag op zichzelf of had het hard op de tong en dat was gewoon eerlijk.
Anderen werden wel heel volwassen en zelfstandig opgevoed, waardoor ze zich als volwassenen gedroegen en tevens zo spraken.
Door deze andere wereld van vroeger, zijn er tegenwoordig ook veel volwassenen met het Syndroom van Asperger, die daar geen weet van hebben.
Wel is er dan een vermoeden dat de persoon anders is. Een lange weg is er al afgelegd, met vele hobbels en obstakels. Veel van deze volwassenen hebben een aardige tot goede baan in het gebied van hen interesse. Velen van hen hebben het leven zo ingericht en een leefomgeving waarbij het dan ook prima is. Echter voor een grote groep is het een Eye opener dat Asperger bij hen geconstateerd wordt en dat ze inzicht krijgen in hen dagelijkse leven en waar ze zoal tegenaan lopen.

Conclusie.

Het ontdekken van het Syndroom van Asperger is van groot belang om met de juiste begeleiding verder te kunnen ontwikkelen. Begrip is hier het toverwoord. Is er begrip vanuit de omgeving en de persoon zelf, dan mag Asperger er zijn. Vanuit deze acceptatie kan meer mogelijk zijn.